Informacja o wyborze - świadczenie usługi wynajmu autokaru wraz z kierowcą dla 32 osób – uczestników projektu „Szansa na aktywność”

czwartek, 26 października 2017 (15:20)

Informacja o wyborze - świadczenie usługi prelegenta podczas wyjazdu integracyjno-kulturalno-edukacyjnego dla 30 osób – uczestników projektu „Szansa na aktywność”

czwartek, 26 października 2017 (15:19)

Dofinansowanie w ramach "Program wyrównywania różnic między regionami III"

poniedziałek, 9 stycznia 2017 (13:20)
 
 
             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Starostwa Powiatowego w Białobrzegach pragnie zwrócić Państwa uwagę na możliwości uzyskania środków finansowych na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017, mającego na celu wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.
            Podstawowym celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
 
            Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielana pomoc 
w formie dofinansowania projektów realizowanych w ramach obszarów programu:
 
obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a.     80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 
b.    70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
 
c.      250.000,00 zł dla autobusów;
 
obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
W związku z tym, że Powiat Białobrzeski zakwalifikował się do uczestnictwa 
w 2017 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu z wyżej wymienionych obszarów nie może przekroczyć:
 
·        50% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru B (na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);
·        50% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);
·        70% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D (likwidacja barier transportowych);
20% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);
·        30% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru G (finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Bliższe informacje dot. programu można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl 
w zakładce Programy i zadania PFRON > Program wyrównywania różnic między regionami III.
Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o dostarczenie stosownej dokumentacji zainteresowanych uczestnictwem w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w terminach:
1.      Wnioski zainteresowanych podmiotów dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w PCPR w Białobrzegach ul. Krakowska 28 
do dnia 15 lutego 2017 r.
2.      Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E należy składać bezpośrednio do PFRON do dnia 30 października 2017 r.
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6