Orzekanie o niepełnosprawności

czwartek, 8 czerwca 2017 (10:08)
Mieszkańców powiatu białobrzeskiego obsługuje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Białobrzeskim - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu, ul. Domagalskiego 7.
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy wydawanie:
•    orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
•    orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
•    orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
•    legitymacji osób niepełnosprawnych,
•    kart parkingowych.
 
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
•    wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
•    kserokopię dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem,
•    inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.
 
Kompletny wniosek można złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28, pokój nr. 3 lub bezpośrednio w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6