Nasi pracownicy

piątek, 20 stycznia 2017 (14:31)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
Teresa Gołębiowska
pok. nr 1a
tel. 48 360 02 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Małgorzata Miziołek – główny księgowy
pok. nr 1
tel. 48 360 02 24 wew. 301
finanse, kadry i administracja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bartosz Kurowski – konsultant
pok. nr 2
tel. 48 360 02 24 wew. 303
informatyka, ochrona danych osobowych oraz informacja publiczna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna Pańczak – starszy inspektor powiatowy
pok. nr 3
tel. 48 360 02 24 wew. 305
dofinansowania ze środków PFRON:
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszynce
przyjmowanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karolina Bielska – pracownik socjalny
pok. nr 3
tel. 48 360 02 24 wew. 306
dofinansowania ze środków PFRON:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karolina Kosobudzka – pracownik socjalny
pok. nr 4
tel. 48 360 02 24 wew. 304
kierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
koordynowanie pracy jednostki w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulina Kabot – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pok.nr 4
tel. 48 360 02 24 wew. 308
piecza zastępcza: dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joanna Kawińska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
pok. nr 4
tel. 48 360 02 24 wew. 304
piecza zastępcza: dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze
programy celowe PFRON
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Beata Stępień -  sprzątaczka
pok. nr 6
tel. 48 360 02 24
obsługa gospodarcza
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6