Informacja o wyborze oferty - świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”

wtorek, 8 sierpnia 2017 (15:04)

Informacja o wyborze oferty - dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”

wtorek, 8 sierpnia 2017 (14:58)

Zaproszenie do składania ofert - świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”

poniedziałek, 31 lipca 2017 (15:30)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”.


Zaproszenie do składania ofert - dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”

poniedziałek, 31 lipca 2017 (15:07)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szansa na aktywność”.

Wybór oferty - Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność”

środa, 26 lipca 2017 (15:21)

Informacja z otwarcia ofert - Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność”

środa, 19 lipca 2017 (15:11)

Iinformacja o wyborze oferty - remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

czwartek, 6 lipca 2017 (12:50)

Zamówienie - Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność”

wtorek, 4 lipca 2017 (15:01)

Przedmiotem zamówienia są Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 - 4 w/w ustawy.


Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

czwartek, 22 czerwca 2017 (11:02)

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

środa, 21 czerwca 2017 (11:32)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Strona 1 z 3
wrzesień 2017
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1