Informacja z otwarcia ofert - Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność”

środa, 19 lipca 2017 (15:11)

Iinformacja o wyborze oferty - remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

czwartek, 6 lipca 2017 (12:50)

Zamówienie - Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność”

wtorek, 4 lipca 2017 (15:01)

Przedmiotem zamówienia są Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 - 4 w/w ustawy.


Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

czwartek, 22 czerwca 2017 (11:02)

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

środa, 21 czerwca 2017 (11:32)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Informacja o wyborze - usługa polegająca na zapewnieniu oprawy muzycznej i konferansjerskiej

czwartek, 18 maja 2017 (15:02)
Szczegółowe informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu oprawy muzycznej i konferansjerskiej: 

Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na zapewnieniu oprawy muzycznej i konferansjerskiej

wtorek, 16 maja 2017 (10:06)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest usługa polegająca na zapewnieniu oprawy muzycznej i konferansjerskiej.

Zaproszenie do składania ofert - wynajem przenośnej toalety typu TOI TOI dla osób niepełnosprawnych

piątek, 12 maja 2017 (15:05)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest wynajem przenośnej toalety typu TOI TOI dla osób niepełnosprawnych podczas imprezy plenerowej „Spotkanie integracyjno-szkoleniowe” w dniu 21 maja 2017 roku w Białobrzegach.

Zaproszenie do składania ofert - zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

piątek, 12 maja 2017 (14:27)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej podczas imprezy plenerowej „Spotkanie integracyjno-szkoleniowe” w dniu 21 maja 2017 roku w Białobrzegach.

Aby zapoznać się ze szczegółami prosimy o pobranie plików z poniższego linku. 

Zaproszenie do składania ofert - świadczenie usługi cateringowej

czwartek, 11 maja 2017 (15:16)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest świadczenie usługi cateringowej podczas imprezy plenerowej „Spotkanie integracyjno-szkoleniowe” w dniu 21 maja 2017 roku w Białobrzegach dla 100 osób.

Aby zapoznać się ze szczegółami prosimy o pobranie plików z poniższego linku. 

Strona 1 z 2
lipiec 2017
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6