Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

czwartek, 8 czerwca 2017 (09:41)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926) o dofinansowanie ze środków Funduszu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i będzie skutkowało umożliwieniem lub w znacznym stopniu ułatwieniem wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.  
Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5 % ceny brutto urządzenia lub usługi.
 
Nie pokrywane są koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można składać w każdym czasie, dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.
styczeń 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4