Projekt "Szansa na aktywność"

piątek, 20 stycznia 2017 (14:05)
Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor
Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor
piątek, 20 stycznia 2017

Projekt „Szansa na aktywność” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu 415 133,54 w tym:
 • 332 106,83 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 •   83 026,71 zł - wkład własny Powiatu Białobrzeskiego

Zaproszenie na piknik - 06.05.2018

piątek, 20 kwietnia 2018 (11:31)
Plakat-1
Plakat-1
wtorek, 24 kwietnia 2018

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie audytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie

środa, 18 kwietnia 2018 (14:42)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest  przeprowadzenie audytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie.

Paczki żywnościowe - kwiecień 2018

piątek, 13 kwietnia 2018 (11:52)

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2018 paczki żywnościowe będą wydawane w następujących terminach:

- w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Białobrzegi

- w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Promna, Radzanów, Stromiec, Stara Błotnica i Wyśmierzyce.

Osoby zapisane korzystające z tej formy pomocy winny zgłosić się do magazynu Zespołu Parafialnego CARITAS w Białobrzegach przy kościele.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

poniedziałek, 26 marca 2018 (10:35)

Apel

piątek, 9 marca 2018 (12:16)

Paczki żywnościowe CARITAS - zmiana terminu

poniedziałek, 19 marca 2018 (09:24)

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana terminu wydawania paczek żywnościowych przez Zespół parafialny CARITAS w Białobrzegach.

Paczki będą wydawane:

- w dniu 21 marca 2018 roku (środa) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Białobrzegi,

- w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce.

Program artystyczny dla dzieci „Brakujący Element”

piątek, 16 marca 2018 (11:58)
IMG_4283
IMG_4283
piątek, 16 marca 2018

W dniu 03 marca 2018 roku we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych w Łodzi dla dzieci z terenu Powiatu Białobrzeskiego został zorganizowany teatrzyk rozrywkowo-edukacyjny pt. „Brakujący element”.  Spektakl opowiadał o dwóch przybyszach z kosmosu poszukujących na Ziemi brakującego elementu, który pozwoliłby im wrócić na planetę. Dzieci szybko odgadły, że tym brakującym elementem są dobre uczucia – przyjaźń, radość, szczęście, miłość. Spektakl dzięki uprzejmości Pana Starosty Andrzeja Oziębło odbył się na Hali Sportowej w Białobrzegach.

IMG_4280
IMG_4280
piątek, 16 marca 2018
IMG_4290
IMG_4290
piątek, 16 marca 2018
IMG_4295
IMG_4295
piątek, 16 marca 2018
IMG_4298
IMG_4298
piątek, 16 marca 2018
IMG_4301
IMG_4301
piątek, 16 marca 2018
IMG_4303
IMG_4303
piątek, 16 marca 2018
IMG_4306
IMG_4306
piątek, 16 marca 2018
IMG_4313
IMG_4313
piątek, 16 marca 2018
IMG_4319
IMG_4319
piątek, 16 marca 2018
IMG_4321
IMG_4321
piątek, 16 marca 2018
IMG_4326
IMG_4326
piątek, 16 marca 2018
IMG_4329
IMG_4329
piątek, 16 marca 2018
IMG_4331
IMG_4331
piątek, 16 marca 2018
IMG_4338
IMG_4338
piątek, 16 marca 2018
IMG_4341
IMG_4341
piątek, 16 marca 2018
IMG_4343
IMG_4343
piątek, 16 marca 2018
IMG_4348
IMG_4348
piątek, 16 marca 2018
IMG_4349
IMG_4349
piątek, 16 marca 2018

Paczki żywnościowe CARITAS

piątek, 16 marca 2018 (10:53)

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu marcu 2018 paczki żywnościowe będą wydawane w następujących terminach:

- w dniu 19 marca 2018 roku (poniedziałek) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Białobrzegi

- w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek) od godziny 12.00 dla osób z terenu gminy Promna, Radzanów, Stromiec, Stara Błotnica i Wyśmierzyce.

Osoby zapisane korzystające z tej formy pomocy winny zgłosić się do magazynu Zespołu Parafialnego CARITAS w Białobrzegach przy kościele.

Aktywny samorząd - rozpoczęcie przyjmowania wniosków

piątek, 16 marca 2018 (10:46)

W dniu 19 marca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski w siedzibie jednostki przy ul. Krakowskiej pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków w zakładce Aktywny samorząd.

Uchwała Zarządu Powiatu Białobrzeskiego Nr 107/166/2018 z dnia 14 marca 2018

piątek, 16 marca 2018 (10:26)

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Białobrzeskigo

piątek, 2 marca 2018 (12:36)

Program artystyczny dla dzieci „Brakujący Element”

piątek, 16 lutego 2018 (09:45)

Zapraszamy na program artystyczny dla dzieci „Brakujący Element”. Spektakl odbędzie się w dniu 03 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 14:30 na Hali Sportowej w Białobrzegach, ul. Reymonta 13a. Spektakl  organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Bilety wstępu można odbierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28, pok. nr 1 – wstęp bezpłatny.

Paczki żywnościowe CARITAS

piątek, 16 lutego 2018 (09:36)
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lutym 2018 paczki żywnościowe będą wydawane w następujących terminach:

- w dniu 19 lutego2018 roku (poniedziałek) od godziny 12:00 dla osób z terenu gminy Białobrzegi
- w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) od godziny 12:00 dla osób z terenu gminy Promna, Radzanów, Stromiec, Stara Błotnica i Wyśmierzyce.

Osoby zapisane korzystające z tej formy pomocy winny zgłosić się do magazynu Zespołu Parafialnego CARITAS w Białobrzegach przy kościele.

Plan zamówień publicznych na rok 2018

środa, 3 stycznia 2018 (12:04)

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

środa, 29 listopada 2017 (11:39)

III blok bezpłatnych warsztatów edukacyjnych

czwartek, 26 października 2017 (15:10)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza na III blok bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA). Warsztaty odbywać się będą w dniu
25 listopada 2017 roku  (sobota) w godz. 9.00-14.00
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Zygmunta Starego 9.

Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym”.

Projekt współfinansowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Warsztaty skierowane są do rodziców, opiekunów (opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziadków, etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, pracowników innych jednostek oświatowych (WTZ, ŚDS, DPS, szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych i innych), pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialnych m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedów, rehabilitantów, terapeutów i innych)

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w warsztatach osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28 lub telefonicznie pod nr tel.
48 360 02 24  lub 518 838 171 lub na adres e-mail: sekretariat@pcprbialobrzegi.pl w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku

 

Plan zajęć III blok

1.       Siła złego na jednego czyli dlaczego warto mieć grupę

2.       Jaką być grupą – grupą wsparcia, grupą nieformalną czy organizacją?

3.       Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności grup formalnych.

4.       Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych czyli fundacja czy stowarzyszenie?

5.       Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu – wykorzystanie gier zespołowych

6.       Od pomysłu do realizacji – diagnoza potrzeb, ocena możliwości, znalezienie funduszy

7.       Jakie są obecnie możliwości zdobycia funduszy; granty, darczyńcy, crowdfunding, zbiórki publiczne, loterie fantowe, konkursy projektowe i inne

8.       Pisanie małych projektów – ćwiczenia. Wybór tematów na bazie informacji z I lub II bloku zajęć. Praca w podgrupach.

9.       Wyznaczanie celów grupy lub organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

10.   Oceńmy możliwości; istniejąca baza, specjaliści w rejonie, nasze zaangażowanie, współpraca z jednostkami JTS.

Warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym

środa, 13 września 2017 (11:05)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA) , które odbywać się będą w dniach 20-21.X.2017 roku w godz. 8.30-16.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Zygmunta Starego 9. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, współfinansowany przez MCPS.

Odbiorcami będą rodzice, opiekunowie (opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy innych jednostek oświatowych (WTZ, ŚDS, DPS, szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i inne), pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialni m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedzi, rehabilitanci, terapeuci i inni)

Do dnia 29.09.2017 roku przyjmowane będą zgłoszenia na adres mailowy sekretariat@pcprbialobrzegi.pl. W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod nr
tel. 48 3600224  lub 518838171


Informacja o wyborze oferty - remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach

poniedziałek, 4 września 2017 (10:39)

Zaproszenie do składania ofert - remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach.

czwartek, 31 sierpnia 2017 (11:24)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach.

Strona 1 z 2
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6