Projekt "Szansa na aktywność"

piątek, 20 stycznia 2017 (13:05)
Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor
Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor
piątek, 20 stycznia 2017

Projekt „Szansa na aktywność” dofinansowany jest ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu 415 133,54 w tym:
 • 332 106,83 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 •   83 026,71 zł - wkład własny Powiatu Białobrzeskiego

Program artystyczny dla dzieci „Brakujący Element”

piątek, 16 lutego 2018 (08:45)

Zapraszamy na program artystyczny dla dzieci „Brakujący Element”. Spektakl odbędzie się w dniu 03 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 14:30 na Hali Sportowej w Białobrzegach, ul. Reymonta 13a. Spektakl  organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Bilety wstępu można odbierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28, pok. nr 1 – wstęp bezpłatny.

Paczki żywnościowe CARITAS

piątek, 16 lutego 2018 (08:36)
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lutym 2018 paczki żywnościowe będą wydawane w następujących terminach:

- w dniu 19 lutego2018 roku (poniedziałek) od godziny 12:00 dla osób z terenu gminy Białobrzegi
- w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) od godziny 12:00 dla osób z terenu gminy Promna, Radzanów, Stromiec, Stara Błotnica i Wyśmierzyce.

Osoby zapisane korzystające z tej formy pomocy winny zgłosić się do magazynu Zespołu Parafialnego CARITAS w Białobrzegach przy kościele.

Plan zamówień publicznych na rok 2018

środa, 3 stycznia 2018 (11:04)

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

środa, 29 listopada 2017 (10:39)

III blok bezpłatnych warsztatów edukacyjnych

czwartek, 26 października 2017 (14:10)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza na III blok bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA). Warsztaty odbywać się będą w dniu
25 listopada 2017 roku  (sobota) w godz. 9.00-14.00
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Zygmunta Starego 9.

Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym”.

Projekt współfinansowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Warsztaty skierowane są do rodziców, opiekunów (opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziadków, etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, pracowników innych jednostek oświatowych (WTZ, ŚDS, DPS, szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych i innych), pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialnych m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedów, rehabilitantów, terapeutów i innych)

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w warsztatach osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28 lub telefonicznie pod nr tel.
48 360 02 24  lub 518 838 171 lub na adres e-mail: sekretariat@pcprbialobrzegi.pl w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku

 

Plan zajęć III blok

1.       Siła złego na jednego czyli dlaczego warto mieć grupę

2.       Jaką być grupą – grupą wsparcia, grupą nieformalną czy organizacją?

3.       Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności grup formalnych.

4.       Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych czyli fundacja czy stowarzyszenie?

5.       Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu – wykorzystanie gier zespołowych

6.       Od pomysłu do realizacji – diagnoza potrzeb, ocena możliwości, znalezienie funduszy

7.       Jakie są obecnie możliwości zdobycia funduszy; granty, darczyńcy, crowdfunding, zbiórki publiczne, loterie fantowe, konkursy projektowe i inne

8.       Pisanie małych projektów – ćwiczenia. Wybór tematów na bazie informacji z I lub II bloku zajęć. Praca w podgrupach.

9.       Wyznaczanie celów grupy lub organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

10.   Oceńmy możliwości; istniejąca baza, specjaliści w rejonie, nasze zaangażowanie, współpraca z jednostkami JTS.

Warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym

środa, 13 września 2017 (10:05)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA) , które odbywać się będą w dniach 20-21.X.2017 roku w godz. 8.30-16.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Zygmunta Starego 9. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, współfinansowany przez MCPS.

Odbiorcami będą rodzice, opiekunowie (opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy innych jednostek oświatowych (WTZ, ŚDS, DPS, szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i inne), pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialni m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedzi, rehabilitanci, terapeuci i inni)

Do dnia 29.09.2017 roku przyjmowane będą zgłoszenia na adres mailowy sekretariat@pcprbialobrzegi.pl. W sprawie ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod nr
tel. 48 3600224  lub 518838171


Informacja o wyborze oferty - remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach

poniedziałek, 4 września 2017 (09:39)

Zaproszenie do składania ofert - remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach.

czwartek, 31 sierpnia 2017 (10:24)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont dachu na budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Białobrzegach.

Szlachetna Paczka - rekrutacja wolontariuszy

wtorek, 1 sierpnia 2017 (09:40)
szlachetna_PLAKAT_1
szlachetna_PLAKAT_1
wtorek, 1 sierpnia 2017
 

Informacja o wyborze - Remont instalacji elektrycznej

piątek, 30 czerwca 2017 (11:42)

Zaproszenie do składania ofert - Remont instalacji elektrycznej

środa, 28 czerwca 2017 (13:57)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont instalacji elektrycznej.

Informacja o wyborze oferty - remont instalacji sanitarnej

środa, 28 czerwca 2017 (12:34)

Zaproszenie do składania ofert - remont instalacji sanitarnej

środa, 21 czerwca 2017 (13:13)
Zaproszenie do składania ofert którego przedmiotem jest remont instalacji sanitarnej.

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”

piątek, 26 maja 2017 (10:31)

W dniu 01 czerwca 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski w siedzibie jednostki przy
ul. Krakowskiej pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30 w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku. Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków w zakładce Aktywny samorząd (TUTAJ)

Relacja z pikniku integracyjnego z dnia 21 maja 2017

wtorek, 23 maja 2017 (08:43)
IMG_2912
IMG_2912
wtorek, 23 maja 2017
21.05.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zorganizowało piknik dla osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin zastępczych i pozostałych mieszkańców powiatu białobrzeskiego.
Piknik był okazją do integracji i wspólnego poznania się lokalnej społeczności. Organizatorzy zadbali o bogaty program dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, który nie pozwalał nikomu się nudzić. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Białobrzegach we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi, Środowiskowym Domem Samopomocy w Jasionnie, Warsztatami Terapii Zajęciowej na Olszynce, Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu, Policją oraz Strażą Pożarną zadbało o wypełnienie majowego niedzielnego popołudnia wielorakimi atrakcjami. Dzieci i dorośli mieli okazję do wspólnych zabaw, uczestnictwa w konkursach z nagrodami, spożycia darmowego poczęstunku w obficie zaopatrzonym stoisku restauracyjnym oraz obejrzenia występów tanecznych, wokalnych, recytatorskich uczniów z LO i ZSP Białobrzegi, zespołu NARA z ŚDS w Jasionnie i Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Błotnicy, warsztatów garncarskich prezentowanych przez WTZ Olszynka, warsztatów pierwszej pomocy oraz prezentacji sprzętu i wyposażenia służbowego, pojazdów i umundurowania Policjantów i Strażaków. Atrakcjami dla dzieci były zabawy z animatorem i wolontariuszami oraz dmuchane zamki, z których mogły korzystać do woli. Dorośli mogli pożytecznie spędzić czas podczas konsultacji dietetycznych i zdrowotnych, ćwiczeń gimnastycznych- zumby i relaksu na masujących fotelach a także pozyskać od pracowników PCPR Białobrzegi informacje nt. instytucji pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy form pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
Piknik na placu Zygmunta był pierwszym tego typu spotkaniem zorganizowanym przez PCPR w Białobrzegach, ale z całą pewnością nie ostatnim. Zachęcone ciepłymi słowami ze strony dorosłych oraz uśmiechniętymi buziami dzieci PCPR Białobrzegi planuje kolejne obchody tego typu w przyszłym roku.
Piknik PCPR w Białobrzegach zorganizowało w ramach projektu „Szansa na aktywność” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IMG_2929
IMG_2929
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2973
IMG_2973
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2939
IMG_2939
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2961
IMG_2961
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2959
IMG_2959
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2954
IMG_2954
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2950
IMG_2950
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2967
IMG_2967
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2933
IMG_2933
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2983
IMG_2983
wtorek, 23 maja 2017
IMG_2978
IMG_2978
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3249
IMG_3249
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3237
IMG_3237
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3217
IMG_3217
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3206
IMG_3206
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3198
IMG_3198
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3167
IMG_3167
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3154
IMG_3154
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3150
IMG_3150
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3143
IMG_3143
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3136
IMG_3136
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3117
IMG_3117
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3105
IMG_3105
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3099
IMG_3099
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3085
IMG_3085
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3048
IMG_3048
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3047
IMG_3047
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3042
IMG_3042
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3039
IMG_3039
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3034
IMG_3034
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3031
IMG_3031
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3464
IMG_3464
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3459
IMG_3459
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3430
IMG_3430
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3416
IMG_3416
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3395
IMG_3395
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3365
IMG_3365
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3359
IMG_3359
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3325
IMG_3325
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3323
IMG_3323
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3322
IMG_3322
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3319
IMG_3319
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3296
IMG_3296
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3275
IMG_3275
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3268
IMG_3268
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3575
IMG_3575
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3500
IMG_3500
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3483
IMG_3483
wtorek, 23 maja 2017
IMG_3469
IMG_3469
wtorek, 23 maja 2017

Zaproszenie na piknik

środa, 10 maja 2017 (07:40)
Zaproszenie na piknik-1
Zaproszenie na piknik-1
środa, 10 maja 2017

Życzenia Wielkanocne

czwartek, 13 kwietnia 2017 (10:36)
Życzennia
Życzennia
czwartek, 13 kwietnia 2017

Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego 10/2017

środa, 5 kwietnia 2017 (10:15)
image0
image0
środa, 5 kwietnia 2017

Przygody Wilka i Zająca - teatrzyk dla dzieci z terenu Powiatu Białobrzeskiego

środa, 29 marca 2017 (10:04)
IMG_2835
IMG_2835
środa, 29 marca 2017

Informujemy, że w dniu 04 marca 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych w Łodzi został zorganizowany dla dzieci z terenu Powiatu Białobrzeskiego teatrzyk rozrywkowo-edukacyjny. Spotkanie z aktorami podczas przedstawienia „Przygody Wilka i Zająca” przyniosło dzieciom wiele radości, wywołało uśmiechy na ich twarzach i na pewno na długo pozostanie w pamięci. Spektakl dzięki uprzejmości Pana Starosty Andrzeja Oziębło i Pana Burmistrza Adama Bolka odbył się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach i Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi przy Placu Zygmunta Starego 9.

więcej ›
Strona 1 z 2
luty 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4